Informasjon om oss

Vi er per i dag 11 personer som jobber her:

Nina Christensen, eier, daglig leder og autorisert regnskapfører 
Kontakt: nina@eksaktregnskap.no eller 928 37 410

Solveig Bjørnstad , regnskapsfører

Kontakt: Solveig@eksaktregnskap.no eller 951 89 271

Reidar Christensen,  regnskapsfører. 
Kontakt: reidar@eksaktregnskap.no eller 913 88 355

Merete Anfinsen Torjussen, regnskapsmedarbeider
Kontakt: merete@eksaktregnskap.no eller 908 90 768

Gudfinna Palsdottir, regnskapsfører 
Kontakt: gudfinna@eksaktregnskap.no eller 957 75 704

Peter Grovik, kontormedarbeider 
Kontakt: peter@eksaktregnskap.no 

Grethe Rønningen Torjussen,  regnskapsmedarbeider

Kontakt: grethe@eksaktregnskap.no eller 906 77 132

Anette Linnerud Hagane, autorisert regnskapsfører 
Kontakt : anette@eksaktregnskap.no eller 454 85 380

Jhunvi Ulibas, regnskapsfører

Kontakt: jhunvi@eksaktregnskap.no eller 974 32 149

Inge Kongsbakk, autorisert regnskapsfører, 

Kontakt: inge@eksaktregnskap.no eller 404 02 054

Victoria Vera Åsmundhavn, regnskapsfører, 

Kontakt: victoria@eksaktregnskap.no eller 478 60 353