Våre tjenester

Vi tilbyr våre kunder de tjenester som dekker økonomifunksjonen i en bedrift. Våre kunder velger selv hvilke tjenester som ønskes.

Vi utfører mange forskjellige tjenester, noen av dissse er:

  • Regnskap
  • Automatisk bokføring og remittering
  • Fakturering
  • Lønn
  • Budsjettering
  • Selvangivelser
  • Årsoppgjør
  • Søknader
  • Forretningsføring
  • Rådgivning