Informasjon om oss

Vi er per i dag 7 personer som jobber her:

Nina Christensen, er eier, daglig leder og autorisert regnskapfører og har jobbet med regnskap i ca 17 år.
Kontakt: nina@eksaktregnskap .no eller 92837410


Solveig Bjørnstad ,er regnskapsfører og har 100 % stilling. Hun har vært innleid til oss i mange år, men hun ble ansatt 1. oktober 2017.
Hun har jobbet med regnskap i mange år.
Kontakt: Solveig@eksaktregnskap.no eller 951 89 271
Reidar Christensen, startet Eksakt Regnskap i 1977, etter å ha gått på handelshøyskolen i Oslo, og har siden dette jobbet som regnskapsfører. Han er nå mer eller mindre pensjonert, men liker å stikke hodet innom i ny og ne.
Kontakt: reidar@eksaktregnskap.no eller 913 88 355
Merete Anfinsen Torjussen, er regnskapsmedarbeider og har 100 % stilling. Hun har jobbet her siden august 2010, og har i hovedsak ansvar for all lønn.
Kontakt: merete@eksaktregnskap.no eller 908 90 768

Grethe Rønningen Torjussen, er regnskapsmedarbeider i 100 % stilling. Hun har jobbet her siden oktober 2012. Hun er den hyggelige stemmen i andre enden av telefonen.

Kontakt: grethe@eksaktregnskap.no eller 906 77 132

Anette Linnerud Hagane, er autorisert regnskapsfører og har jobbet hos oss siden 2006. Hun er også oppdragsansvarlig, og har hovedansvar for mange av våre kunder.
Kontakt : anette@eksaktregnskap.no eller
454 85 380
Jhunvi Ulibas, er regnskapsmedarbeider i 100 % stilling. Han er fra Filippinene, og har jobbet som regnskapsfører der i flere år. Han har jobbet her siden september 2014.

Kontakt: jhunvi@eksaktregnskap.no

eller 974 32 149